Schildklier

EFFECTS
Doeltreffendheid van FDG-PET voorafgaand aan chirurgie bij de evaluatie van cytologisch onbepaalde schildklier nodi : een multi-center kosten-effectiviteit studie

T4-LIFE
Effect van levothyroxine versus placebo op het aantal levend geboren kinderen bij euthyreote vrouwen met herhaalde miskramen en TPO-antistoffen.